Kinderbijbel in 365 vertellingen

Batchelor

Deze mooi geschreven en prachtig geïllustreerde kinderbijbel heeft een speciale opzet. De bijbelverhalen zijn ingedeeld in 365 korte gedeelten van ongeveer drie minuten. Dit biedt de mogelijkheid om aan kinderen dagelijks een afgerond verhaal voor te lezen, thuis of op school. Kinderen die al kunnen lezen, kunnen in deze kinderbijbel iedere dag zelf een verhaal lezen.

Alle belangrijke bijbelverhalen zijn in dit boek opgenomen, en de tekst blijft steeds dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst. Zo biedt deze uitgave een uitstekende mogelijkheid om zowel jonge als oudere kinderen kennis te laten maken met het Woord van God.

Verhaalstijl
Korte verhalen van ongeveer drie minuten. De tekst is kort en bondig, in de verleden tijd. Het woordgebruik doet denken aan de zeventiger jaren en is wat volwassen gericht (voorbeeld: aannemende).
De tekst blijft dicht bij de oorspronkelijke Bijbeltekst maar wordt meer als verhaal verteld. Soms voegt de auteur wat achtergrondinformatie toe. Gewelddadige verhalen worden, dicht bij de oorspronkelijke tekst blijvend, weergegeven.
Vaak wordt het verhaal afgerond met een eigen uitleg of interpretatie. Voorbeeld: bij het verhaal over een koopman die alles verkoopt om de mooiste parel van de wereld te kopen, schrijft de auteur:’De wondermooie parel is Jezus zelf. Je moet hem volgen; je moet doen wat Hij je leert. Door Hem wordt je een mens van Gods Koninkrijk.

Extra informatie
Een alfabetische lijst met persoonsnamen, met verwijzing naar het betreffende verhaal.

Visie auteur
De auteur beschrijft God als de Schepper van de wereld. Hij houdt zich altijd aan zijn beloften. In de verhalen uit het Oude Testament lees je dat Hij zich openbaart aan de mensen.
Jezus is zijn Zoon, die vergeving schenkt aan wie het Hem vraagt. Jezus is opgestaan uit de dood en geeft de mensen een nieuw leven.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel sluit goed aan bij de kennis- en belevingswereld van kinderen van acht t/m twaalf jaar. Dezeuitgave leent zich om zelf als dagboek te lezen, maar ook om iedere dag een verhaal uit voor te lezen. Naast de bekende verhalen worden ook veel onbekende verhalen weergegeven.

Vertelde verhalen
Oude testament: 237 verhalen
Nieuwe Testament: 128 verhalen

Door de uitgebreide keuze van verhalen geeft deze kinderbijbel een vrij volledig beeld van de Bijbel.De verhalen komen uit de Bijbelboeken Genesis tot en met Openbaringen.

In het Oude Testament zijn een aantal kleine profeten(o.a. Amos, Micha t/m Zacharia) en de boeken Prediker en Hooglied overgeslagen.
In het Nieuwe Testament zijn het boek Romeinen en enkele brieven van Paulus niet opgenomen. Maar wel kent dit deel korte verhalen over Jakobus, Filemon, Hebreeën, Filippenzen en Timoteüs.

De Bijbelgedeelten staan vermeld bij de verhalen.
Met inhoudsopgave (zie achter de voorbeeldpagina’s).

Illustraties
Op de dubbele pagina staan realistische tekeningen met zachte kleuren. De illustraties ondersteunen de tekst en geven vaak de kern van de tekst weer.
Opvallend zijn de ‘zilveren trompetten’ in illustraties en tekst waarmee ramshorens worden bedoeld. Dit geeft een onjuist beeld van de Bijbelse tijd.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om thuis voor te lezen en om zelf te lezen. Door de grote hoeveelheid minder bekende Bbijbelverhalen heel geschikt voor kinderen die al veel Bijbelverhalen kennen.

Deze kinderbijbel kan worden gebruikt als dagboek: per dag is één afgerond verhaal opgenomen.

Uitvoering
De Kinderbijbel in 365 vertellingen heeft een duidelijk lettertype, zwart op wit.