964274b044

Kracht van een biddende vrouw

Stormie Omartian




Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat! Een gelukkig huwelijk lijkt veel mensen een onmogelijkheid. En toch kan het. God doet graag het onmogelijke… als je Hem erom vraagt!
Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. En ze bad heel gericht. Bijvoorbeeld voor:

zijn geestelijk leven
zijn emoties
zijn rol als echtgenoot en vader
zijn gezondheid
zijn omgang met geld
zijn werk

Iedere vrouw die naar een intiemere relatie met haar man verlangt, zal gesterkt worden door deze frisse kijk op de kracht van het gebed. Door levensechte voorbeelden, modelgebeden en toepasselijke bijbelteksten laat de schrijfster zien dat vrouwen kunnen rusten in Gods bemoedigende en zekere beloften voor hun huwelijk.