43512b4da0

Wat je het best kunt doen...

...in het lichaamvan Christus

Je geestelijke gaven, je persoonlijke stijl en de passie die God je gegeven heeft - die bepalen wat je het best kunt doen in de gemeente van Jezus Christus. Anders gezegd: Het gaat om de juiste mensen... op de juiste plaats... om de juiste redenen.
'Elke christen is nodig in de kerk,' zegt Bruce Bugbee, 'niet om de lege plekken op te vullen, maar om Gods genade tot uiting te laten komen.
'Ook รบ kunt niet gemist worden in de kerk - de gemeente van Jezus Christus. Niemand anders kan de plaats innemen die voor u bestemd is. Veelal blijft die plaats leeg, grotendeels door onkunde, zowel bij uzelf als bij de leiding van de gemeente.Het wordt tijd dat daar verandering in komt.
Op ontspannen en boeiende wijze helpt Bruce Bugbbee u uw plekje in de gemeente te vinden. En dat is een zegen, voor uzelf, de gemeente en de wereld.