Orde in financien

Joyce Meyer

God wil ons op ieder gebied van ons leven zegenen – ook op het gebied van onze financiën. Dat kan Hij echter alleen doen als onze omgang met geld is gebaseerd op Bijbelse principes en Hem eert. God daagt ons in Zijn Woord uit om goede beheerders te zijn van dingen die Hij ons heeft toevertrouwd. Alleen dan kan Hij ons meer toevertrouwen.

In dit themaboekje vertelt Joyce wat het betekent om voorspoedig te zijn en wat hierover in de Bijbel staat.
welke houding we ten opzichte van geld moeten hebben.
hoe we ons geld evenwichtig kunnen inzetten.
welke redenen er zijn voor gebrek in ons leven.
hoe het zit met de ‘wet van de geleidelijke groei’.

Misschien heb je al langer financiële problemen of kan je gewoon niet verklaren waar je je geld aan uit geeft. Laat je daarom door dit themaboekje uitdagen om je financiën onder Gods leiding te stellen en Zijn veelomvattende zegen te ervaren.